Kim jesteśmy ?

MOHO oznacza „nieciągłość między skorupą, a płaszczem ziemi”.

Dla nas MOHO to odnaleziona ciągłość pomiędzy ciałem, a umysłem.

To odnajdywanie sensu w ruchu, wyznaczaniu celów i realizowaniu nowych zadań.

Dla naszych klientów to budowanie relacji pomiędzy świadomym ciałem i otwartym umysłem.

MOHO to kierunek działania skoncentrowany na przekraczaniu granic własnych możliwości.

MOHOyoga wybiera ruch najbliższy funkcjonalnemu.
MOHOpsycho nadaje treningu mentalnemu cielesny wymiar.
MOHOcoaching realizuje psychosomatyczne cele.
MOHOszkolenia zarażają kreatywną edukacją.

MOHO to profesjonalne, indywidualne i nowoczesne podejście do zdrowia.

Rzeźbimy uśmiechem w ciele, a zdrowym ciałem przywracamy uśmiech.

Skąd pochodzimy?

Koncepcja moho powstała podczas wieloletniej pracy ze studentami, menedżerami, sportowcami i klientami fitness klubów. Interdyscyplinarne doświadczenie (trenerskie, coachowe, instruktorskie, dydaktyczne i badawcze) pozwoliło na połączenie psychologii z aktywnością fizyczną.

MOHO to także powrót do tradycyjnych kierunków ruchu, odkrywanie na nowo pracy kołowrotka, ubijania masła, spoglądania na słońce czy napinania cięciwy.

MOHO to joga w etnicznej konwencji, i energetycznym tempie, to psychologia poszukująca sensu i nadająca znaczenie temu, co jest.

Dokąd idziemy?

Dla nas piękne ciało to świadomy umysł. Misja MOHO to usprawniać zdrowo, uszczęśliwiać sensownie i planować celowo w realnym świecie.

Ewa Moroch