Wojownik nie szuka siły. Wojownik siłą zaraża, inspiruje i nadaje znaczenie najwyższym wartościom. Wojownik jest stabilny, harmonijny, wytrzymały, czasem śmiały, zawsze osadzony głęboko w rzeczywistości. Gdy panuje porządek czeka na rozprężenie, gdy panuje spokój oczekuje zgiełku. Tak kontroluje umysł. Jogiczna Virabhadrasana, czy to pierwsza, druga, czy trzecia zawsze oddaje cześć heroicznej postawie, ukrytej w każdym z...