Kontakt

Wspólna praktyka to jogowy bufet,bierz z niego, co pragniesz,stół jest pełen. My zadbamy, żebyś zawsze czuł,że świecisz przy nim swoim światłem. 

Wasza MOHO 

morochewa@gmail.com